Individual Development Program w ramach studiów MBA w PAM Center

Autorski i równocześnie nowatorski program rozwoju menadżerów powstał w wyniku współpracy Anny Kareckiej i Katarzyny Nizińskiej, praktyków z ogromnym doświadczeniem menadżerskim. Jego celem jest diagnoza posiadanych kompetencji, wartości i aspiracji zawodowych, a na tej podstawie określenie planu rozwoju zawodowego i osobistego uczestników.

W programie do diagnozy wykorzystywany jest test osobowości zawodowej Facet5 a jego wynik omawiany jest podczas indywidualnych spotkań z coachami / autorkami programu. Analiza wyników dostarcza między innymi takich informacji jak identyfikacja stylu przywódczego, sposobu rozwiązywania konfliktów czy radzenia sobie ze stresem i presją.

Efektem wspólnej pracy jest 18-miesięczny plan działań, wykorzystujący maksymalnie możliwości jakie niesie program studiów MBA oraz codzienna praca zawodowa studentów. Unikalną wartością programu jest zastosowanie procesu „peer coachingu”. Uczestnicy podczas sesji coachingowych pracują w zespołach trzyosobowych. Oprócz tego, że rozwijają swoje umiejętności coacha, dzielą się i rozwiązują swoje problemy zawodowe to jeszcze budują między sobą głębsze relacje oparte na zaufaniu oraz stają się bardziej świadomymi i empatycznymi liderami. Wiedza i narzędzia proponowane studentom w tym programie, oparte są na solidnych, najnowszych modelach teoretycznych i co najważniejsze są sprawdzone w praktyce przez autorki programu.

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center)